Ana Sayfa | İletisim | Eng
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Cilt: 34 Sayı : 1 Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index


Membership
Applications 
  Hızlı AramaMedeniyet Med J: 34 (2)
Cilt: 34  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
ORJINAL MAKALE
1.
Glenoid Boyutları, İlk Kez Travmatik Öne Omuz Çıkığı Bulunan Hastalarda Bankart Lezyonlarının Oluşumunu Etkiler
Glenoid Dimensions Affect Occurrence of Bankart Lesions in Patients with First Time Traumatic Anterior Shoulder Dislocations
Mesut Tahta, Çetin Işık, Neryal Tahta, Muhittin Şener
doi: 10.5222/MMJ.2019.00878  Sayfalar 117 - 122

2.
Als 2 Ekspresyonunun NF-kB Hedefli İki Gen Üzerindeki Olası Etkisinin N2a ve C2C12 Hücre Hatlarında Araştırılması
Changes in Als2 Expression Leads to Different Outcomes on the Expression of Two NF-kB Targeted Genes in N2a and C2C12 Cell Lines
Mehmet Ozansoy, Muzaffer Beyza Ozansoy
doi: 10.5222/MMJ.2019.05945  Sayfalar 123 - 129

3.
Sık Görülen Benign Deri Tümörlerinde (Seboreik Keratoz, Dermal/Konjenital Nevus, Dermatofibroma, Viral Siğiller) Dermoskopik Polimorföz Vasküler Patern: Çok Merkezli, Gözlemsel Çalışma
A Zoom on Dermoscopic Polymorphous Vascular Pattern Observed in Common Benign Cutaneous Tumors (Seborrheic Keratosis, Dermal/Congenital Nevi, Dermatofibroma, Viral Wart): A Multicentric, Observational Study
Ömer Faruk Elmas, Murat Çelik
doi: 10.5222/MMJ.2019.15921  Sayfalar 130 - 134

4.
Türkiye'de Acil Servis ve Diğer Kliniklerde Çalışan Doktorlarda Anksiyete Sıklığı: Kesitsel Anket Çalışması
Frequency of Anxiety Among Physicians Working in Emergency Departments and Other Clinics in Turkey: A Cross-Sectional Survey
Mehmet Koçak, Osman Avşar Gül, Hakan Aydın, Kurtulus Açıksarı, Doğaç Niyazi Özüçelik
doi: 10.5222/MMJ.2019.34032  Sayfalar 135 - 142

5.
Lösemi Hücrelerinde Glukoz Kısıtlamasında Glikolitik Yolaktaki Genlerin Ekspresyonu
Expression of Genes Involved in Glycolytic Pathway Upon Glucose Limitation in Leukemia Cells
Burcu YUCEL, Sedef Altundağ Kara, saniye ada, Berna Demircan Tan
doi: 10.5222/MMJ.2019.36675  Sayfalar 143 - 148

6.
Larenjektomili Konuşmacılarda Türkçe Ünlülerin Temporal ve Frekans Özellikleri: Ön Çalışma
Temporal and Frequency Characteristics of Turkish Vowels in Laryngectomized Speakers: Preliminary Study
Fatma Esen Aydınlı, Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Nilda Süslü
doi: 10.5222/MMJ.2019.42744  Sayfalar 149 - 159

7.
Artmış Epikardiyal Adipoz Doku Kalınlığı: Migrenli ve Obez Olmayan Çocuklarda Yeni Bir Subklinik Ateroskleroz Göstergesi
Increased Epicardial Adipose Tissue Thickness: A new Indicator of Subclinical Atherosclerosis in Non-Fat Children with Migraine
Oyku Tosun, Elif Karatoprak
doi: 10.5222/MMJ.2019.44522  Sayfalar 160 - 165

8.
Kirli mezenter ve üreterolitiazis birlikteliği tesadüf mü?
Misty mesentery in patients with ureterolithiasis: just coincidence?
Zeynep Nilüfer Tekin, Sıla Ulus, Ali Türk, Özlem Saygılı
doi: 10.5222/MMJ.2019.46690  Sayfalar 166 - 175

9.
Somatostatin Analoglarının Prostat Volümü Üzerine Etkisi
Effect of Somatostatin Analogs on Prostate Volume
Osman Köstek, Muhammet Bekir Hacioglu
doi: 10.5222/MMJ.2019.47700  Sayfalar 176 - 181

10.
Spastik Serebral Palsili Hastalarda Uygulanan Perkütan ve Açık Hamstring Uzatmanın Klinik Kıyaslaması
Clinical Comparison of Percutaneous and Open Hamstring Lengthening in Children with Spastic Cerebral Palsy
Yalçın Turhan, Mehmet Arıcan
doi: 10.5222/MMJ.2019.54670  Sayfalar 182 - 187

11.
İzole Koroner Bypass Greftleme Erken Dönem Sonuçlarımız: Yeni Kurulan Bir Kalp Merkezi İlk 100 Vaka
Our Early Results of Isolated Coronary Artery Bypass Grafting: A Case Series of The First 100 Patients In a Newly Established Heart Center
Ebuzer Aydin, Mehmet Senel Bademci, Cemal Kocaaslan, Emine Seyma Denli Yalvac, Ahmet Oztekin, Mustafa Aldag, Senem Koruk
doi: 10.5222/MMJ.2019.77632  Sayfalar 188 - 193

12.
Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Hastaların Monosit/Yüksek Dansiteli Lipoprotein Oranının Ateroskleroz ile İlişkisi
Association Between Atherosclerosis and Monocyte/High Density Lipoprotein Ratio in Patients with Familial Mediterranean Fever
Zuhal Berkdemir Çalışkan, Ozge Telci Caklili, YUSUF YILMAZ, Mustafa Çalışkan
doi: 10.5222/MMJ.2019.85226  Sayfalar 194 - 199

DERLEME
13.
Kronik Böbrek Hastalığının Gelişmesinde ve İlerlemesinde Mikrobiyotanın Rolü
The Role of Microbiota in the Development and Progression of Chronic Kidney Disease
Serhan Ünlü, Dilek Ozgenaz Sahan, Tuncay Dagel, Mehmet Kanbay
doi: 10.5222/MMJ.2019.38802  Sayfalar 200 - 207

OLGU SUNUMU
14.
Senkron Tümörler: Renal Hücreli Karsinom ve Ampulla Vateri Adenokarsinomu; Olgu Sunumu
Synchronous Tumors: Renal Cell Carcinoma with Adenocarcinoma of the Ampulla of Vater; Case Report
Yavuz Onur Danacıoğlu, Ferhat Keser, Pınar Engin Zerk, Bengü Çobanoğlu Şimşek, Turgay Turan
doi: 10.5222/MMJ.2019.08784  Sayfalar 208 - 212

15.
Yabancı Cisim Aspirasyonu Olarak Prezante Olan 4 Yaşında Erkek Çocukta Plastik Bronşit: Nadir Bir Durum
Plastic Bronchitis in a 4 Year-Old Boy Presenting with a Foreign Body Aspiration: A Rare Entity
Saniye Girit, Ebru Senol, Emel Eroglu, Dilek Ece, Tamer Baysal
doi: 10.5222/MMJ.2019.39197  Sayfalar 213 - 217

16.
The Hearing Loss That Pulsates
Nadhirah Mohd Shakri, Asma Abdullah, Noor Dina Hashim, Rozman Zakaria, Zakhirati Zainol Abidin, Suria Hayati Md Pauzi, Noor ain Mohd Nasir
doi: 10.5222/MMJ.2019.47124  Sayfalar 218 - 222

17.
Nasal Chondromesenchymal Hamartoma Masquerading As Malignant Paediatric Tumour
Sui Teng Tan, Saraiza Binti Abu Bakar, Abdul Fattah B Abdul Wahab, Khadijah Mohd Nor
doi: 10.5222/MMJ.2019.73555  Sayfalar 223 - 228

18.
Asymptomatic Multiple Laryngeal Cyst in Multinodular Goitre Patient
Mohd Shaiful Nizam Mamat Nasir, Muhammad Nasri Abu Bakar, Irfan Mohamad
doi: 10.5222/MMJ.2019.97752  Sayfalar 229 - 232
 

  Copyright © 2015 MEDJ Tüm Hakları Saklıdır.