Ana Sayfa | İletisim | Eng
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Cilt: 34 Sayı : 1 Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index


Membership
Applications 
  Hızlı AramaMedeniyet Med J: 34 (1)
Cilt: 34  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - III

ORJINAL MAKALE
3.
İskemik Serebrovasküler Olaylarda Endokan Seviyesinin Prognostik Önemi
Prognostic Importance Of Endocan Level In Patients With Ischemic Cerebrovascular Disease
Dilek Agırcan, Asuman Orhan Varoglu
doi: 10.5222/MMJ.2019.08870  Sayfalar 1 - 6

4.
Meme Kanseri ile İlişkili Lenfödemde Ekstremite Hacmi Üzerine Dört Farklı Tedavi Protokolünün Karşılaştırılması
Comparison of Four Different Therapy Protocols on Extremity Volume in Breast Cancer Related Lymphedema
Hilal Yesil, Sibel Eyigor, İsmail Caramat, Rıdvan Isık
doi: 10.5222/MMJ.2019.26657  Sayfalar 7 - 14

5.
Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisinde Doz Azaltma
Downward Insulin Therapy in Type 2 Diabetes
Banu Mesci, Murat Tekin, Aytekin Oguz, Damla Çoksert Kılıç, Gonca Incemehmet Tamer, Burcu Dogan, Arzu Akalın
doi: 10.5222/MMJ.2019.26790  Sayfalar 15 - 19

6.
Hiperandrojenemisi Olmayan Sağlıklı Kadınlarda Anti-Müllerian Hormon ile Androjenlerin İlişkisi
The Relationship Between Anti-Mullerian Hormone and Androgens in Healthy Women without Hyperandrogenemia
Burcu Dinçgez Çakmak, Betül Dündar, Semih Kaleli
doi: 10.5222/MMJ.2019.37980  Sayfalar 20 - 26

7.
Kardiyak Sendrom X’li Hastalarda Atriyal Fibrilasyon Tahmini için P Dalga Dispersiyonu, Ventriküler Aritmik Olayların Tahmin için Düzeltilmiş QT İnterval Dispersiyonu, Tp-e İnterval ve Tp-e/Düzeltilmiş QT Oranının Değerlendirilmesi
Evaluation of P Wave Dispersion for Prediction of Atrial Fibrillation and Corrected QT Interval Dispersion, Tp-e Interval, Tp-e/Corrected QT Ratio for Prediction of Ventricular Arrhythmic Events in Patients with Cardiac Syndrome X
Mustafa Yılmaz, Ziya Gökalp Bilgel, Cihan Altın, Hakan Güllü, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu
doi: 10.5222/MMJ.2019.69009  Sayfalar 27 - 33

8.
Fokal Başlangıçlı Dirençli Epilepside Lakozamid Ek Tedavisinin Etkinliği
Efficacy of Lacozamide Add-On Therapy in Focal Onset Refractory Epilepsy
Aslı Ece Çilliler, Ayşe Pınar Titiz, Zeynep Neşe Öztekin, Hayat Güven
doi: 10.5222/MMJ.2019.69862  Sayfalar 34 - 38

9.
Diş Hekimlerinin İnfektif Endokardit Profilaksisi Hakkında Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Knowledge and Awareness Levels of Dentists Regarding Prophylaxis for Infective Endocarditis
Fatma Yılmaz Karadağ, Serap Şimşek-Yavuz, Güle Cınar Aydın, Elif Tukenmez Tigen, Fatma Sırmatel, Aslı Karadeniz, Özlem Aydın, Pınar Ergen, Neziha Yilmaz, Hatice Çabadak, Recep Tekin, Mehtap Aydın
doi: 10.5222/MMJ.2019.76736  Sayfalar 39 - 46

10.
Kadınlarda Kronik Ağrı Cerrahi Sonrası Skarlarla İlişkili Midir?
Is Chronic Pain Related with the Postsurgical Scar Tissue in Women?
Sadiye Murat, Turgay Altınbilek
doi: 10.5222/MMJ.2019.79999  Sayfalar 47 - 53

11.
Humerus Şaft Kırıklarında Triseps-Split veya Triseps-Sparing Yaklaşım Sonrası Sonuçların Karşılaştırılması
Comparison of Outcomes After the Triceps-Split Approach Versus the Triceps-Sparing Approach for Humerus Shaft Fractures
Çağatay Eyup Zengin, Kemal Kayaokay, Sertaç Saruhan, Cumhur Deniz Davulcu, Muhittin Şener
doi: 10.5222/MMJ.2019.88557  Sayfalar 54 - 60

12.
Cardiovascular Reflex Tests in Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus
Musharaf Bashir, Imran Nazir Salroo
doi: 10.5222/MMJ.2019.95825  Sayfalar 61 - 66

13.
Piknogenol İçeren In Situ Jelin Yara İyileşme Özelliği İçin Değerlendirilmesi
Evaluation of In Situ Gel Containing Pycnogenol for Cutaneous Wound Healing
Mehmet Evren Okur, Şule Ayla, Şebnem Batur, Ayşegül Yoltaş, Ecem Genç, Sinem Pertek, Neslihan Üstündağ Okur
doi: 10.5222/MMJ.2019.29053  Sayfalar 67 - 75

ORJINAL DENEYSEL MAKALE
14.
Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Rat Karaciğer Dokularında Lipit Peroksidasyonu ve Paraoksonaz-1 Enzim Aktivitesi Üzerine Stobadinin Koruyucu Etkisi
The Protective Effect of Stobadine on Lipid Peroxidation and Paraoxonase-1 Enzyme Activity in the Liver Tissues of Streptozotocin- Induced Diabetic Rats
Nilhan Nurlu Ayan, Cimen Karasu, Mustafa Kavutçu
doi: 10.5222/MMJ.2019.73383  Sayfalar 76 - 82

DERLEME
15.
Anxiolytic Testing of Medicinal Plants in Nigeria: Frequently Used Experimental Models
Mainul Haque, Abdullahi Rabiu Abubakar
doi: 10.5222/MMJ.2019.83604  Sayfalar 83 - 98

OLGU SUNUMU
16.
Hematoma After 15 Years Cochlear Implantation: A Rare Case Report
Sharir Asrul Bin Asnawi, Asma Binti Abdullah, Thean Yean Kew, Wan Fazlina Binti Wan Hashim
doi: 10.5222/MMJ.2019.40221  Sayfalar 99 - 103

17.
Keratoakantoma Benzeri Skuamöz Hücreli Karsinom ile Bazal Hücreli Karsinomun Kollisyon Tümörü
Keratoacantoma Like Squamous Cell Carcinoma and Basal Cell Carcinoma, Collision Tumor in the Skin
Selma Erdoğan Düzcü, Hesna Müzeyyen Astarcı, Selma Çukur, Ferda Aksel
doi: 10.5222/MMJ.2019.43402  Sayfalar 104 - 106

18.
Fatal Tinnitus; An Unusual Initial Presentation for Non-Small Cell Lung Carcinoma
Su Ying Tan, Masaany Mansor, Jennifer Peak Hui Lee, Zainal Azmi Zainal Abidin
doi: 10.5222/MMJ.2019.78095  Sayfalar 107 - 112

19.
A Recalcitrant Huge Pyogenic Granuloma in a Young Child Mimicking as Lingual Hemangioma
Chee Chean Lim, Halimuddin Sawali, Cheng Ai Ong, Ahmad Nordin, Yew Toong Liew
doi: 10.5222/MMJ.2019.90236  Sayfalar 113 - 116
 

  Copyright © 2015 MEDJ Tüm Hakları Saklıdır.