Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 34 Issue : 2 Year : 2019Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index
Membership
Applications 
  Quick SearchNeutrophil/Lymphocyte Ratio In Stroke Patients And Its Relation With Functional Recovery [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 320-325 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.83097  

Neutrophil/Lymphocyte Ratio In Stroke Patients And Its Relation With Functional Recovery

Gönül Vural1, Şadiye Gümüşyayla1, Gülsüm Akdeniz2
1Department of Neurology, Yildirim Beyazit University, Ankara, Turkey
2Department of Biophysics, Yildirim Beyazit University, Ankara, Turkey

Purpose: Neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) is considered to be a parameter that reflects the negative consequences of both neutrophil elevation as a marker of acute inflammatory response and lymphocyte depression as a marker of physiological stress. The present study aims to investigate the changes of NLR in stroke sub-groups and their relation to the functional recovery.
Material and Methods: A total number of 418 subjects participated in the present research: 294 patients diagnosed with ischemic stroke, 35 patients experiencing a transient ischemic attack (TIA), 19 patients with hemorrhagic stroke and 70 control subjects. NLR of all subjects was calculated and their Rankin scores on discharge were recorded.
Findings: NLR was significantly elevated in stroke patients compared to the control subjects (p<0.01). When the sub-groups were compared to the control subjects, the findings indicated significantly higher NLR in all sub-groups (p<0.01). Comparisons between stroke sub-groups showed that the NLR in the sub-group with hemorrhagic stroke was significantly higher than the ratio recorded in the all ischemic stroke subgroup. NLR was also significantly higher in patients with atherosclerotic and embolic ischemic stroke, compared to patients with lacunar stroke or TIA (p<0.01). Correlation analysis demonstrated a statistically significant positive correlation between Rankin scores and NLR (p<0.001, r=0.237).
Conclusion: The findings suggest that NLR elevated in all types of stroke and its correlation with clinical disability scores underline the significance of the measures and future strategies with an aim to decrease or even to prevent inflammation to reduce brain damage.

Keywords: neutrophil/lymphocyte ratio, inflammation, stroke


İnmeli Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Fonksiyonel İyileşme İle İlişkisi

Gönül Vural1, Şadiye Gümüşyayla1, Gülsüm Akdeniz2
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Nötrofil/lenfosit oranı, hem akut inflamatuar cevabı gösteren nötrofil yüksekliği, hem de fizyolojik stresi yansıtan lenfosit düşüklüğünün olumsuz etkilerini gösteren bir parametre olarak kabul edilmektedir. Nötrofil yüksekliği direk olarak iskemiye bağlı olabileceği gibi, inme gelişmesinden sorumlu inflamasyonun bir yansıması da olabilir. Hemorajik inmeli hastalarda ise kanamaya bağlı inflamatuar cevapta bir artış söz konusudur ki bu beyin hasarının artmasına sebep olur. Bu çalışma inme alt gruplarında nötrofil/lenfosit oranının nasıl değiştiğini ve fonksiyonel iyileşmeyle ilişkisini araştırmak için planlandı.
Materyal ve Metot: Çalışmamıza iskemik inmeli 294 hasta, geçici iskemik ataklı 35 hasta, 19 hemorajik inme vakası ve 70 kontrol birey olmak üzere olmak üzere toplam 418 kişi alındı. Herbir vakanın nötrofil/lenfosit oranı hesaplandı; hastaların taburculuk Rankin skoru kaydedildi.
Bulgular: Nötrofil/lenfosit oranı inmeli hastalarda kontrollere kıyasla anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.01). Alt grupların kontrol grubuyla analizinde aterosklerotik, kardiyoembolik, laküner, geçici iskemik atak ve hemorajik inme grubunun nötrofil/lenfosit oranları kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.01). İnme subtipleri karşılaştırıldığında hemorajik inmeli grupta nötrofil/lenfosit oranı tüm iskemik inme alt gruplarından anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.01). Nötrofil/lenfosit oranı aterosklerotik ve embolik iskemik inmeli hastalarda hem laküner inmeli hastalardan hem de geçici iskemik ataklı hastalardan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.01). Korelasyon analizleri Rankin skorlarıyla nötrofil/lenfosit oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyonun varlığını ortaya koydu (p<0.001, r=0.237).
Sonuç: Nötrofil/lenfosit oranı sistemik inflamatuar statusu gösteren bir parametredir. İnmenin her tipinde artmış olması ve klinik özürlülük skorlarıyla korelasyonu, beyin hasarlarının azaltılmasında enflamasyonu azaltmaya ya da önlemeye yönelik tedbirlerin ve geliştirilecek stratejilerin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: nötrofil/lenfosit oranı, enflamasyon, inme


Gönül Vural, Şadiye Gümüşyayla, Gülsüm Akdeniz. Neutrophil/Lymphocyte Ratio In Stroke Patients And Its Relation With Functional Recovery. Medeniyet Med J. 2018; 33(4): 320-325

Corresponding Author: Gönül Vural, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved